Tuesday, July 25, 2006

နိဒါန္း

ကမၻာေပၚက လူတုိင္းေလာက္နီးပါးဟာ သူေမြးဖြားရာေဒသ၊ သူက်င္လည္ရာပတ္ဝန္းက်င္၊ သူ႔စိတ္အေပၚ ရည္ရွည္လႊမ္းမုိးတဲ့အုိင္ဒီယာ စတဲ့ အေႀကာင္းရင္းေတြအေပၚ အေျခခံျပီး ကုိးကြယ္စရာဘာသာ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုနဲ႔ မကင္းႀကပါဘူး။ အဲဒီအထဲကမွ အႀကမ္းဖ်င္း အုပ္စုခြဲရရင္ ဘာသာေရးကုိ ဟုတ္တိပတ္တိ မသိေပမယ့္ ဘာသာေရး ကုိင္းရႈိင္းတာ ေကာင္းတယ္လုိ႔ဆုိတဲ့ သူမ်ားအထင္ကုိယ့္အထင္နဲ႔ ကိုင္းရႈိင္းေနႀကသူေတြရယ္၊ “ဘာသာတရားဆုိတာ ကုိးကြယ္ရမယ့္အရာ” ဆုိတာမွာပဲ ရပ္ထားျပီး တစ္သက္လုံး မ်က္စိမွိတ္ ကိုးကြယ္သြားတဲ့ အမ်ားစုရယ္၊ ဘာသာေရးဆိုတာ “ေရွးရုိးဆန္သူေတြရဲ႕ စိတ္ကူးယဥ္စြဲလန္းမႈ”၊ “ငါတုိ႔ နားမလည္နုိင္တဲ့အရာအားလုံးကုိ စုရုံးသိမ္းဆည္းထားတဲ႔အရာ” ၊ “ပစၥဳပၸန္မွာ မရရွိနုိင္တဲ့အရာေတြကုိ ေတာင့္တစရာ ထြက္ေပါက္”၊ “ျဖတ္ညွပ္ကပ္ျပီးသုံးရင္ သုံးလုိ႔ရေသးတဲ့ ငါတုိ႔ရဲ႕ ဘုိးဘြားပုိင္ပစၥည္း”စသည္ ဖြင့္ဆုိေနတဲ့ အုပ္စုတစ္ခ်ိဳ႕ရယ္၊ ေနာက္ ကုိယ္ကုိးကြယ္ေနတဲ့ ဘာသာတရားရဲ႕ အႏွစ္အသားဟာ ဘာဆုိတာကုိ အေတာ္အတန္ နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး ေနထုိင္အသက္ရွင္စဥ္မွာ အဲဒီအတုိင္း တတ္စြမ္းသမွ် လက္ခံက်င့္သုံးတဲ့ လူအနည္းအပါးရယ္ ဆုိျပီး ကြဲျပားပါတယ္။

ဘာသာတစ္ခုမွာ သူ႔ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးတဲ့သူေတြအေပၚ လုိက္ျပီး side effect အနည္းနဲ႔ အမ်ား မကင္းႀကပါဘူး။ အဲဒီအထဲက ေဘးထြက္ဆုိးႀကိဳးတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ အေပၚယံ ႀကည့္ရင္ သိပ္အေရးမပါလွသလုိ ထင္ရေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလုံးကုိေတာင္ ထိခုိက္နစ္နာေစနုိင္တာမ်ိဳးေတာင္ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ.. ဘာသာေရးေႀကာင့္ လူေတြ စည္းပြားေရး၊ လူမႈေရး ထိခုိက္ပ်က္ျပားရတာ၊ ၀န္ပိတာစတဲ့ ရုပ္ပုိင္းနစ္နာမႈေတြ၊ လူတစ္ခ်ဳိ႕ တုံးအညံ့ဖ်င္းသြားႀကတာ၊ လူ႔ေဘာင္ေလာကက ပုန္းေရွာင္ထြက္ေျပးႀကတာ၊ ငုံ႕ခံတာ၊ ဘာသာေရးေႀကာင့္ လူတစ္ခ်ဳိ႕ လူအခ်င္းခ်င္း ရန္သူလုိ ျမင္သြားႀက၊ ေသြးကြဲႀကတာ (သုိ႔) ဘာသာေရးကုိ လုံးလုံး စက္ဆုပ္မုန္းတီးသြားႀကတာ စတဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ိဳးေတြပါပဲ။

ဘာသာေရးအေပၚ ခံယူပုံေတြသာ မတူေပမယ့္လည္း လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္လုိ ေနရာမ်ိဳးမွာ) သူလုိငါလုိ ပတ္ဝန္းက်င္ထဲ ေနေနခုိက္မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိစၥေတြမွာ ယုံႀကည္သည္ ျဖစ္ျဖစ္ေစ၊ မယုံႀကည္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးမရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အဲဒီလုိ အက်ိဳးရွိမရွိကုိလည္း သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ ဘာသာေရးယုံႀကည္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြ၊ ဘာသာေရးက ေပးထားတဲ့၀န္ထုပ္၀န္ပုိးေတြ၊ ဘာသာေရးက သတ္မွတ္ထားတဲ့ Dos and Don'ts ေတြ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ႀကရတာမွာေတာ့ လူတုိင္း တူရပါတယ္။ ဘာသာေရးကုိ လုံးလုံး စိတ္မ၀င္စားဘူး ဆုိတဲ့သူေတြေတာင္ ဒီကိစၥေတြကေန ေရွာင္လြဲလုိ႔ မရႀကပါဘူး။ ဘာသာေရးကေပးတဲ့ ေကာင္းက်ိဳးတစ္စုံတစ္ရာကုိသာ လူေစ့လူငွ မရရင္ရွိရမယ္၊ အဲဒီက ထြက္လာတဲ့ side effect ကုိေတာ့ ထပ္တူညီမွ်ပဲ ခံစားႀကရပါတယ္။ ဘာသာတစ္ခုကုိ ကုိယ့္ဖက္ကပဲ ရုိရုိက်ိဳးက်ိဳးေပးဆပ္ေနရျပီး ကုိယ္အတြက္ ဘာမွ ျပန္မရတာေလာက္ ရင္နာစရာ ေကာင္းတာ မရွိပါဘူး။ (မွတ္ခ်က္။ ။အဆုိးေတြကုိ ေထာက္ျပေနရျခင္းဟာ ေနာင္ကုိ ေကာင္းလာေအာင္ ျပင္စရာရွိရင္ ျပင္ခြင့္ရဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္၊ တစ္ဦးခ်င္းမွာ တကယ္တမ္း ေကာင္းမေကာင္း မသိရဘဲ ကုိယ့္ျပည္မွာ သာသနာ ေရာင္၀ါထြန္းတဲ့အေႀကာင္းေတြ မစားရ၀ခမန္း ေျပာေနလုိ႔ သိပ္အႀကိဳးထူးမွာ မဟုတ္လုိ႔ပါ။)

အဲဒီအရာေတြ အားလုံးကုိ ေရွာင္လြဲဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ္ကုိးကြယ္ေနတဲ့ ဘာသာတစ္ခုရဲ႕ အေျခခံအုဌ္ျမစ္ကုိ ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က် ေလ့လာသိမွတ္ဖုိ႔ လုိလာပါျပီ။ အေျခခံကုိ သိထားျပီးတဲ့အခါ အျပင္ေလာကမွာ ျပဳမူက်င့္သုံးေနတဲ့အရာေတြနဲ႔ ကုိယ့္ဘာသာတရားက ေျပာတဲ့အႏွစ္အသားကုိ ခြဲျခားသိျမင္၊ အမ်ားနဲ႔လည္း ႏွီးေႏွာတုိင္ပင္ျပီး မိမိကုိယ္တုိင္နဲ႔ မိမိနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ အမွန္နဲ႔အနီးစပ္ဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာနုိင္မွာပါ။

ဘာသာတရားတစ္ခုဟာ နားမလည္ေသာသူတုိ႔အတြက္ ဘာသာေရးက လူကုိ စုပ္ယူတာ ခံရျပီး အႏွစ္အသားကုိ သိရွိနားလည္သူအဖုိ႔ေတာ့ လူကပဲ သူကေပးတဲ့အမွန္တရားကုိ ခူးယူစားသုံးခြင့္ရတ့ဲအရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အုဌ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ထည့္၀င္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီဘေလာ့ဂ္ကုိ ေရးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
သယံ၀သီ