Wednesday, July 26, 2006

ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ

ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္တရားကုိယ္ဟာ ဘာလဲလုိ႔ ေမးရင္ တစ္ခ်ိဳ႕က “သစၥာေလးပါးကုိ သိေအာင္လုပ္ေပးတာ”လုိ႔ ေျဖခ်င္ေျဖမယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က “မဂၢင္ ရွစ္ပါးကုိ က်င့္ခိုင္းတာ”၊ တစ္ခ်ိဳ႕က “နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳ ခုိင္းတာ” စသည္ အသီးသီး ေျဖခ်င္ ေျဖမယ္။ ဒီအေျဖေတြထက္ လူတုိင္း ပုိမုိနားလည္ လြယ္ကူေစမယ့္ စကားမ်ိဳးနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဗုဒၶဘာသာဆုိတာ “အေႀကာင္းနဲ႔အက်ိဳးကုိ ဆက္စပ္ျပေပးတာ”လုိ႔ ေျဖရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာအတြက္ “အဲဒီရဲ႕ မူလလက္သည္အရင္းက ဒါပါ”လုိ႔ အတိအက် ေဖာ္ညႊန္းေပးတာဟာ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေတြ႔ဘ၀မွာလုိက္ႀကည့္ရင္ပဲ လူေတြမွာ အေႀကာင္းအက်ိဳး ဆက္ႏြယ္မႈကုိ နီးနီးစပ္စပ္ ဆင္ျခင္တတ္ေလ၊ လူဟာ ပုိျပီး တည္ျငိမ္ရင့္က်င့္မႈရေလဆုိတာ အထင္အရွား ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ လူဟာ အျခားသတၱ၀ါေတြထက္ စာရင္ေတာ့ အေႀကာင္းနဲ႔အက်ိဳးကုိ ဆက္စပ္ႀကည့္တတ္ပါတယ္။ အေျခအေနတစ္ခုခုကုိ ႀကည့္ျပီး ဒါဟာ ဒါ့ေႀကာင့္ျဖစ္လာတယ္ဆုိတာကုိ တြက္ခ်က္တတ္ပါတယ္။ (အဲဒါေႀကာင့္ပဲ လူဟာ အျခားသတၱ၀ါေတြထက္ ေခါင္းတစ္လုံး သာေနတာပါ။) ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိ အေႀကာင္းနဲ႔အက်ိဳး ဆက္စပ္တဲ့အခါမွာ ဖန္တီးခံထားရတဲ့စိတ္အခံနဲ႔ ခံစားဆုံးျဖတ္တဲ့ အေကာင္းအဆုိး သတ္မွတ္မႈရယ္၊ ရုိးရုိးမ်က္စိနဲ႔ ထင္သာျမင္သာတဲ့အေႀကာင္းကုိပဲ ရွာတတ္တာရယ္ေႀကာင့္ ျပႆနာတစ္ခုရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္အထိ ႀကည့္ဖုိ႔ မစြမ္းျဖစ္ျပီး ကုိယ္ ျမင္သလုိ ေျဖရွင္းေနႀကေတာ့ တခ်ိဳ႕့ျပႆနာေတြ တကယ္ ျငိမ္းမသြားပါဘူး။

ဆုိပါေတာ့ လူဟာ ကေလးဘ၀တည္းက “ငါ မႀကည္မသာ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ ဗိုက္ထဲမွာ အစာလုိေနတာ”လုိ႔ သိမယ္။ “အဲဒ့ီလုိေနတဲ့အစာဟာ ငုိလုိက္ရင္ ေပၚလာမယ္” (သုိ႔) “ေတြ႔ေလရာကုိ ေကာက္စားလုိက္ရင္ ျငိမ္းမယ္”လုိ႔ သိမယ္။ အဲဒီလုိပဲ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားတယ္။ အဲဒီလုိ ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳးဟာ ေနာက္အသက္ႀကီးလာတဲ့အထိ မသိစိတ္မွာ စြဲျမဲလာျပီး တစ္ခ်ိန္မွာလည္း တစ္စုံတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ကုိ လာဆဲတယ္ပဲ ထားပါေတာ့၊ အဲဒီ့လုိ အဆဲခံရတဲ့အခါ “ငါ့မွာ တစ္စုံတစ္ရာ ပဲ့သြားတယ္”လုိ႔ သိမယ္၊ “အဲဒီလုိ ေနာက္ကုိ ပဲ့မသြားေအာင္ ဆဲလာတဲ့သူကုိ လက္သီးနဲ႔ထုိးျပီး ေနာက္ကုိ မဆဲရဲေတာ့ေအာင္ လုပ္ရမယ္”လုိ႔ သိမယ္။ အဲဒီလုိ တြက္ခ်က္မႈမ်ိဳးနဲ႔ပဲ ေလာကမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အေျခအေနေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားေတာ့တယ္။ “ခ်ဳံပုတ္ထဲကေနျပီး ေခြးတစ္ေကာင္ကုိ ခဲနဲ႔ လွမ္းေပါက္ေတာ့ အဲဒီေခြးက သူ႔ကုိ ေပါက္တဲ့လူထက္ သူ႔ေရွ႕ေရာက္လာတဲ့ ခဲကုိပဲ လုိက္ဟပ္တယ္”ဆုိတဲ့စကား ရွိပါတယ္။ “ခဲဆုိတာ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ သူဟာသူ လြင့္လာစရာအေႀကာင္းမရွိဘူး”လုိ႔ သိေနတဲ့ လူက ခဲကုိေတာ့ ရန္မမူပါဘူး၊ အဲဒီအစား တစ္ခ်ိဳ႕ အဲဒီခဲလုံး မုိးေပၚက က်လာတယ္ အထင္နဲ႔ ေကာင္းကင္ကုိ ေႀကာက္လန္႔တႀကား ရွိခုိးဆုေတာင္းတာနဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႕ ေျမႀကီးထဲက ထြက္လာတယ္ေအာက္ေမ့ျပီး ေျမႀကီးကုိ ေဒါသမာန္ပါပါ ဖေႏွာင့္နဲ႔ေပါက္တာေတြ ဘာေတြ လုပ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာမွာ ဗုဒၶကိုယ္တုိင္ ဥာဏ္အလင္းကုိ စျပီးရခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကေရာ၊ ေနာက္တပည့္သာ၀ကေတြ သစၥာတရားကုိ နားလည္သြားတဲ့အခါမွာပါ ဥာဏ္မွာ ထင္လာတဲ့ စကားေလး တစ္ခုရွိပါတယ္၊ “ဣမသၼိ ံ သတိ ဣဒံ ေဟာတိ၊ ဣမသၼၸၸိ ံ အသတိ ဣဒံ န ေဟာတိ (ဒီဟာ ျဖစ္ရင္ ဒါျဖစ္မယ္၊ ဒါျဖစ္မလာခဲ့ရင္ ဒါျဖစ္လာစရာ အေႀကာင္း မရွိဘူး)” ဆုိတဲ့ စကားပါ။ အေႀကာင္းအက်ိဳး ဆက္ႏြယ္မႈကုိ သေဘာေပါက္သြားတယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါ။ ဒီစကားထဲမွာ အေႀကာင္းဆုိရင္လည္း ေပၚယံအက်ဆုံးအေႀကာင္းကေန အေႀကာင္းရဲ႕ အေႀကာင္းရင္း စသည္ နဂုိမူလဇာတ္ျမစ္အထိ အဆက္ဆက္၊ အက်ိဳးဆုိရင္လည္း အက်ိဳးရင္းအက်ိဳးဖ်ားခြဲျခားရုံသာမက ဆုိးက်ိဳးထင္ရတဲ့အရာဟာ တကယ့္ဆုိးက်ိဳး ဟုတ္မဟုတ္၊ အေကာင္းလုိ႔ သတ္မွတ္ထားသမွ်လည္း တကယ္ ေကာင္းတာ ေသခ်ာမေသခ်ာ၊ ဆုိးတဲ့အက်ိဳးရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္ကုိ ဖယ္ရွားဖုိ႔ အားထုတ္ျခင္း၊ ေကာင္းတာရဲ႕ အေႀကာင္းရင္းေတြကုိ အထပ္ထပ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေတြအထိပါ ျခဳံငုံပါ၀င္ သြားပါတယ္။

ဒါေႀကာင့္ ဗုဒၶဘာသာက ေျပာထားသမွ် အႏွစ္ခ်ဳပ္ဟာ အေႀကာင္းအက်ိဳးကုိ ဆက္စပ္နားလည္ေအာင္ သင္ျပေပးတာလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ အဲဒီအရာကုိ စကားတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေျပာင္းေျပာတဲ့အခါမွသာ နဂုိက ေျပာခဲ့တဲ့ “သစၥာေလးပါးကုိ သိျခင္း”၊ “မဂၢင္ ရွစ္ပါးကုိ က်င့္ျခင္း”၊ “နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း” စသည္ေတြ ထြက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။